موتور برف پاك كن L90

موتور برف پاك كن L90

مشخصات فنی موتور برف پاکن ال90  شرکت اتحاد موتور

ولتاژ 13 – 13.5 V
توان مصرفی 100-55 w
دور کند و دور تند  55-40     و  55-82  rpm
جریان مصرفی 8-4  A
گشتاور قفل  30-20 N.M

فهرست