مجموعه بخاري پرايد

مجموعه بخاری پراید

مشخصات فنی مجموعه بخاری پراید شرکت اتحاد موتور

ولتاژ
توان
جریان مصرفی
سرعت چرخش

فهرست