تیغه برف پاک کن ریو

مزیت و محاسن تيغه برف پاك كن ساخت شركت اتحاد موتور 

 • مورد مصرف در خط توليد خودروساز در شركتهای ايران خودرو و گروه سايپا.
 • نه تنها دارای تاييديه استاندارد ملی ، بلكه دارای تاييديه استانداردهای بين المللی خودروسازی همانند PSA ، KES ،JIS و رنو فرانسه می باشد.
 • بدنه تيغه نه تنها دارای پوشش رنگ ، بلكه دارای پوشش ED نيز می باشد كه موجب افزايش بسيار زياد قطعه در برابر تغيير رنگ ، خوردگی و زنگ زدگی و همچنين موجب مقاومت در برابر خراش و كندگی می گردد كه اين نوع پوشش ED)) تنها در بدنه خودرو و در خط خودرو ساز مورد استفاده می باشد.
 • وجود سه مرحله پوشش شامل آبكاری ، رنگ ED و رنگ مايع  سبب كيفيت بالای مجموعه تيغه های اين شركت در برابر خوردگی و عوامل جوی می باشد  .
 • استفاده از ورق استيل زد زنگ و فنری در ناحيه لاستيك تيغه موجب ايجاد نيروی فشاری مناسب روی شيشه و جلوگيری از خوردگی آن  می باشد  .
 • اتصالات مجموعه تيغه نيز از جنس فولاد های زد زنگ می باشد و مانع از خوردگی و گسيختگی آنها در عملكرد های طولانی مدت می باشد  .
 • لاستيك تيغه به دليل نوع و تعداد لايه های پوشش دارای مقاومت بالا در برابر شرايط محيطی ، كيفيت پاك كنندگی و عدم وجود صدای كاركرد بر روی شيشه می باشد.
 • ضخامت ورق مورد استفاده در بدنه تيغه از ورق مرغوب و با ضخامت 2 ميليمتر بوده كه موجب استحكام بالای بدنه و عدم تغيير شكل در كاركرد طولانی می باشد.
 • عرض لاستيك تيغه برف پاكن اتحاد موتور 7 ميليمتر می باشد كه در اكثر تيغه های ديگر اين اندازه 6 ميليمتر می باشد كه اين پارامتر باعث می گردد استقرار تيغه بر روی شيشه محكمتر و كاركرد تيغه دارای كمترين لرزش باشد .
 • عمق بالای خودكفايی قطعات و ساخت داخل اجزا و متعلقات ان و عدم وابستگی به شركت های خارجی در شرايط تحريم  .
 • بومی سازی دانش طراحی مجموعه تيغه و بازويی برف پاك كن انواع خودروها .
فهرست