آزمايشگاه متالورژي

اين آزمايشگاه داري گواهينامه استاندارد آزمايشگاهها، بر اساس الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025-2017 و تاييديه ساپكو مي‌باشد.
آناليز مواد براي چهار پايه فلزي شامل فولاد و چدن، آلومينيوم، مس و روي توسط دستگاه SPECTRO MAXانجام مي‌گردد. همچنين تعيين استاندارد، سختي سنجي، متالوگرافي، تعيين عمق و نوع لايه پوشش، تنسايل و تست NDT با روشUT در اين آزمايشگاه قابل انجام مي‌باشد.

فهرست