آزمايشگاه پليمر

آزمايشگاه پليمرشركت اتحاد پلاست البرز با داشتن پيشينه اي پربار و با تکيه برتوانمندي هاي کارشناسان و امکانات دستگاهي مجهز و بروز و زيرساختهاي منطبق براستاندارد ISO/IEC 17025 و در راستاي رسالت پاسخگويي به نيازهاي صنعتي ومراکزتوليدي و پژوهشي در سال 1390 تاسيس و دراين راستا قادر به ارائه خدمات مختلف آزمايشگاهي، پژوهشي و مشاوره ميباشد. برخي از آزمونهاي قابل ارائه در اين آزمايشگاه عبارتنداز:
بررسي خواص حرارتي و تاثيرات دمايي بر روي مواد و محصولات پلاستيكي
بررسي و کنترل کمي و کيفي خواص فيزيكي و مکانيکي انواع مواد و محصولات پلاستيکي
بررسي عملکرد محصولات پليمري وتطابق آنها با استانداردهاي ملي و بين المللي
آماده سازي، قالبگيري و تهيه نمونه هاي استاندارد مواد پلاستيکي جهت انجام آزمون
اندازه‌گيري نابالانسي پروانه فن رادياتور خودرو ساخت كشور ايتاليا
انجام آزمونهاي خاص بنا به درخواست مشتري

فهرست